Poniżej zamieszczamy do pobrania dla wszystkich zainteresowanych dokumenty firmy w formacie pdf (and. Portable Document Format). Do odczytania dokumentów w w/w pdf konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader. Aby pobrać program proszę klinkąć na ten Pobierz program.

 

Aktualne dokumenty Firmy ERKA-trans Sp. z o.o.:

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego: pobierz KRS

Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP - VAT UE: pobierz NIP

Potwierdzenie nadania numer REGON: pobierz REGON

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy: pobierz Licencję

Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy: pobierz Licencję

Polisa ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora: pobierz Polisę OC

Certyfikat kompetencji zawodowych: pobierz Certyfikat

 

 Oświadczamy, iż zamieszczone na tej stronie dokumenty są zgodne z oryginałami.